Saturday, March 16, 2013

Homemade embellishments...


Homemade decorations are not only an economical way to complete a project, but also an fun 
opportunity to create something very personal and unique. A perfect way to add that 
"finishing touch" to your project. Personally, I love to recycle "old junk" and make it into
 customized personal embellishments. A flower made of newspaper for a journalist, 
of course buttons on a card for someone who loves sewing, or why not a piece from 
an old discarded necklace on a card for the little fashionista? 
And do not forget all packaging just thrown away, there are lots of cool ways to use it...
There are so many "lost treasures" out there that just waiting to be made into 
a homemade embellishment!!!

Egen tillverkade dekorationer är inte bara ekonomiskt, men också en rolig möjlighet att verkligen skapa något personligt till mottagaren. Personligen älskar jag återvinning. Gammalt "skrot" får nytt liv som dekorationer! En blomma gjord av tidningspapper på ett kort till en journalist, knappar kan aldrig gå fel som dekoration till någon som älskar att sy, eller varför inte använda ett gammalt avlagt halsband som dekoration på ett kort åt den mode intresserade  Och glöm för all del inte bort alla förpackningar som annars bara slängs bort....det finns så många coola sätt att återanvända dem på.... Det finns en hel massa "glömda skatter" där ute som bara väntar på att få nytt liv som dekorationer på era alster!!


Here is my (Angelicas) contribution to today's topic....First of all a small giftbox (It used to contain cheese in it's previous life) The entire box is first of all primed with black gesso, I smeared lip balm here and there on the edges of the box. Then I painted it  with white acrylic paint, when the paint has dried I rubbed of some of the white paint to get a worn look. I painted the inside green and added some black color washes. Text stamp from  PaperArtsy.

Först av allt en ask (som innehöll ost i sitt tidigare liv) hela asken är först grundmålad med svart Gesso. Jag kletade lite läpp balsam på kanterna och målade sedan över allt med vit akrylfärg. När färgen torkat är det lätt att gnugga bort lite av det vita  för att få en sliten look. Insidan målades grön. Textstämpel från PaperArtsy stämplad i botten av asken.


A big flower on top of the lid. The flower is made of spoons, tissuepaper and a piece of rolled up 
pearl string. The spoons are a flea market find from last summer, I was so happy when I found 
spoons made of aluminium, not every day you find light weight spoons LOL

En stor blomma på locket. Blomman är gjord av skedar, silkespapper och en bit ihoprullat pärlband. Skedarna är ett av
förra sommarens loppis fynd. Jag blev så glad när jag hittade aluminium skedar...det är inte att dagar man hittar lättvikts
skedar... :)


I also made a card with a background of tissuepaper, colored it with Distress Stains and acrylic paint. The text stamped on waxed paper, the text stamp from PaperArtsy. 

Ett kort med bakgrund av silkespapper, Distress Stain och lite svart akrylfärg. Texten stämplat på ett vaxat papper, text stämpel från PaperArtsy. A whole bunch of different flowers...I used aluminium tape, zippers, eyelets and even a piece of an electrical cord. Black Gesso, Glossy Accents, Inka Gold and some Lumiere acrylics can transform any "old junk" into a flower :) 

Jag använde alu-tape, dragkedjor, öljetter och till och med en bit av en elsladd till mina blommor.....
Svart Gesso, Glossy accents, Inka Gold och Lumiere akryl färg kan förvandla det mest konstiga "skrot" till blommor :) 
I have made tag and everything on it out of one of my coffeepackagings

Jeg har laget en tag, og alt på den er fra en tom kaffekapselboks (bortsett fra båndet da)


I have cut the tag with Tim Holtz Tag & Bookplate die and I tore off some of the top layer of the carton.. I then added som black geltos to the edges and some white in a random fashion.. Smeard it out with my fingers.. After this I used embossing ink and stamped with a Bo Bunny stamp, added some black UTEE and melted that with my heatgun.. next step was to stamp every edge with a Bo Bunny stamp and black Archival ink. I then added a thin layer of Soft Gel Medium gloss and when that was dry I added random parts of Gelatos gold.

Jeg brukte Tim Holtz sin Tag & Bookplate dies til å lage selve tagen.. deretter dro jeg av noe av topplaget på kartongen.. Videre la jeg på ett lag sort gelatos på kantene og litt hvit gelatos her og der..dette smurte jeg utover med fingrene.. Etter dette så embosset jeg et stempeltrykk fra Bo Bunny med sort UTEE, for så å stemple alle kanter med et annet Bo Bunny stempel og sort Archival ink.. Nest til slutt så tok jeg på ett tynt lag med Soft Gel Medium gloss og når den var tørr (brukte varmepistol) så brukte jeg gelatos gold på forskjellige steder..


The wings (TimH layerd wings die) started out the same way as the base (gelatos and tearing off the topp layer).. I then added embossingink and some sticky embossingpowder.. When that was melted I added a layer of Dry Fine Glitter.. The umbrellaman (TimH die) I did not tear off the paper  (as you can see he is still white), but just cut off the umbrella and misted with glimmer mist dazzling diamonds.

Vingene (TimH layerd wings dies) ble behandlet på samme måte som selve tagen med den sorte og hvite gelatosen og riving av toppen på kartongen.. Jeg tok så på sticky embossingpulver.. og over der ett lag med Dry Fine Glitter.. Paraplymannen (umbrellaman die fra TimH) lot jeg kartongen være som den var og bare sprayer ett lag med glimmer mist dazzling diamonds.. (paraplyen hans har skåret vekk)


The text is from Dylusions (DYR 37774), stamped with archival black ink and then added a layer of Mod Podge Sparkle... And on the bottom I added a little strip of TimH tissue tape.
The Hug Snug is colored with gelatos black and gold, dazzling diamonds and Mod Podge sparkle.

Teksten jeg har brukt er fra en dylusionsplate (DYR 37774), og der har jeg stemplet med archival black ink og på toppen har jeg smurt ett lag med Mod Podge sparkle.. På bunnen av tagen har jeg også festen en TimH tissuetape bit..
Bånded som er Hug Snug er farget med gelatos i sort og gull, glimmer mist dazzling diamonds og Mod Podge sprarkle..
Lisa

This was a challenge for me since I don't make my own decorations very often. Anyhow, I recently discover those cool pinwheels so they become the focus for me this time. 

Det här blev en utmaning för mig då jag sällan gör mina egna dekorationer på det här viset. Hur som helst så upptäckte jag nyligen hur skoj det var att göra dessa vindsnurror, så dom fick bli fokus den här gången. 


I've used a pretty big tag as a base and covered it with acrylics from Delta in silver, light blue and brown. Around the edges there is some flowers etc stamped with Staz On inkpad. The phrase is from Tim Holtz. The lovely girl stamp is from Primas Mixed Media stamps. I stamped her on a page from an old book and glued the page to another paper for same stability, then I cut her out. She is colored with Neocolors and Dylusions mist. I sprayed some in a small cup and used a small brush to paint. 

Här har jag använt en ganska stor tag som grund, och färgat in den med Deltas akrylfärger i silver, ljusblå och brun lite slarvigt. Runt kanten stämplade jag lite olika blommor mm med Saddle Brown Staz On som torkar snabbt. Texten är från Tim Holtz. Den stora härliga tjejen är en av Primas Mixed Media stämplar. Jag stämplade henne på ett blad ur en gammal bok. Sedan satte jag fast bokbladet på ett annat papper för lite stabilitet och så klippte jag ut tjejen. Hon är färglagd med Neocolor + Dylusions sprayfärg som jag sprayade lite i en kork och målade på med en pensel. 


The lovely lace is from an older collection of Bo Bunny. I don't know where the butterfly is from, I've probably got it in a goodie bag at some crop. It was white so I colored it with Dylusions and decorated it with some bling from Prima.  

Den härliga spetsen är från en äldre collektion från Bo Bunny. Fjärilen vet jag inte riktigt varifrån den kommer, jag har troligen fått den med i nått kit på en pysselträff. Den var vit så den fick sig ett par duschar med Dylusions spray. Kroppen på fjärilen gjorde jag av lite bling från Prima. 


The pinwheel is made from ordinary copypaper. I sprayed one with pink Dylusions and one with teal Dylusions and put the togheter with double sticky tape. Then I cut out a square and cut from the corners in to the middle, but not the whole way - leave about 1-2cm in the middle depending on how large the pinwheel is. Just grab every other corner and bend to the middle. You can use a stapler or a brad to get them stay there. I've used a brad. 

Vindsnurran gjorde jag av vanligt kopieringspapper. Jag sprayade en bit rosa och en bit teal med Dylusions spray och så satte jag ihop bitarna med dubbelhäftande tape och klippte ut en fyrkant. Man klipper sedan in ett jack från varje hörn in mot mitten (inte hela vägen) och så viker man in varannat hörn mot mitten och sätter fast. Här har jag använt en liten brad för att sätta ihop den. 


I've also made a card with pinwheels.
Can you find out what I've used? Right - Washi tape! All these colors and patterns is from MME. Both background and pinwheels are decorated with washi. The "handle" is made out of a ice cream stick that I covered with washitape too.  Grass is just aquarelle paper misted with a few green colors and cut into fringes.

Det blev ett kort också med vindsnurror. 
Ser ni vad jag använt? Just det - Washi-tape! Alla dessa färger och mönster kommer från MME. Både bakgrunden och vindsnurrorna är dekorerade med washitape. Stolparna till snurrorna är glasspinnar som jag klätt in med washitape. "Gräset" är vanligt akvarellpapper som jag färgat in med ett par olika gröna mistfärger och sedan klippt i fransar. 


I used different colors of washi on the front and back of the paper to get this effect. It is put together with a brad. The word stamp is from InkyWings. 

Jag tog olika färg på fram och baksidan av papperet för att få den här effekten. Spetsarna är ihopsatta med en brad. Textstämpeln är från InkyWings. Here comes my (Mias) card I made for this topic. I started out by using a stencil and one of my favourite products - texture paste. I then took a piece of acetate and dropped out Alco inks in different colours. After having letting it dry for sometime I punched out butterflies that I glued them on to my card. Simple but a very nice effect I think :)

Här kommer mitt (Mias) kort. Jag började med att använda en stencil och textur paste, en av mina favoritprodukter. Sedan tog jag OH papper och droppade Alco inks i olika färger lite här och var på plasten. Efter att låtit det torka en bra stund stansade jag ut fjärilar som jag sedan fäste på kortet. Enkelt, men häftig efftekt tycker jag :)The background is made with gesso and distress ink. I have made several embellishments for this piece. Common used in my crafting is coloured bandage at the back. The three circles are cardboard with eggshell, coloured with alcohol inks and pearl ex with glossy accent at the top. The bead is made with glitter, metal flakes and UTEE. The tube is made with yes, a tube, beads and text from a book - it says abacadabra. The flower is made with beads and bead string.

Bakgrunden är gjord med gesso och distress ink. Massor av dekorationer finns med! Som vanligt har jag infärgad bandage. De tre cirklarna är kartong med äggskal pålimmat och färgat med alco ink och pearl ex, glossy accent ovanpå. Den blå pärlan är gjord med glitter, metallflingor och UTEE. Tuben är just en tub med pärlor och text från en bok. Blomman är gjord med pärlor och pärlsnöre.

Connie's tag...


Tag with "homemade" embellishment where the heart is cut out from a canvas fabric, and the roses has been made by hand and Tim Holtz' dies Pinecone. Background is made with Dylusions sprays and Distress on reinkers where I have added some Inka-Gold rub-ons. Bird is made of filt and sprayed with Dylusions spray.

Dette tagen har "hjemmelaget" hjerte og roser, hvor hjertet er klippet ut av et lerrets stoff og rosene er laget av diesen til Tim Holtz. Bakgrunnen er laget av Dylusions sprayer og Distress blekk på mini mistere, hvor jeg tilslutt har stemplet og lagt over en Inka-Gold rub-ons. Fuglen er laget av filt og sprayet med Dylusions spray.Why dont you show us your imagination and your embellishments?
Do you have any comments or questions about our work? Please tell us! :-)


No comments: