Saturday, February 28, 2009

Walk of Fame

Denna månad har vi tjejer i StampARTic igen glädjen att presentera fyra stycken vackra kort och damerna bakom dessa kort.

It's again time for us in StampARTic to reaveal four beautiful card and the ladien behind them.

Taas on se aika kuukaudesta, jolloin meillä StampARTicissa on ilo esitellä teille neljä kaunista korttia ja korttien tekijät.
*
*
*
*
*
*
*
*

IrenGratulationer * Congratulations * Onnittelut
Nästa WoF igen i Mars - Next WoF in March - Seuraava WoF Maaliskuussa

Friday, February 27, 2009

Winner of the Recipe challenge - Go green

This time we chose to do a random pick of the winner, the Winner of the Recipe Challenge, "Go green" is...


Maria H!

Congratulations!!!

And her beautiful card:Please email your home adress to: stampartic@gmail.com so we can send you the beautiful prize from Mihanna!

Wednesday, February 25, 2009

Coloring with TOMBOW markers!

Hei der!! Jorunn og jeg (Camilla) vil vise dere hvordan man fargelegger med Tombow tusjer. Vi er begge mest vant til Distress, så dette trodde vi skulle bli litt av en utfordring. Men det viste seg at å fargelegge med Tombow tusjer er ikke så ulikt det å fargelegge med Distress, noe som du snart skal få se ;)

Hello you!! Jorunn and me (Camilla) want to show you how to colour with Tombow markers. We are both most used to colour with Distresses, so you could say this was a challenge for us. But in fact coloring with Tombow markers is not so different from Distress colouring. Something you soon will see;)
Jeg vil nå vise hvordan man fargelegger musen Henry fra Whiff of Joy. Den er stemplet på akvarell papir 300g med Archival Ink, Jet Black. Jeg har brukt de fire Tombow tusjene som du ser i banneren. Jeg startet med kroppen, og fargen brun # 969 var perfekt for dette. Jeg startet med å sette en strek der jeg ville ha det mørkest, se på bildet;

I will now show you how to colour Henry the mouse from Whiff of Joy. It is stamped on water-colour paper 300g, with Archival Ink, Jet Black. I have used the four Tombow markers you can see in the header. I started with coloring his body. And the brown #969 is just perfect for this. I started by adding colour to the sides I wanted to be darkest. Take a look at the photo:
Som dere ser så trenger jeg ikke mye farge. Jeg brukte så en liten pensel, size 01. Jeg fuktet penselen og dro fargen innover på motivet. Dette gikk veldig lett og skyggene la seg selv.

As you can see I did not need much colour. I then used my brush, size 01. Added some water and drag the colour into the image. It went quite easy. And the shadow made itself!
Nå begynte jeg å jobbe videre på kroppen, og fant steder der det var naturlig at det var mørkest farge og satte en strek med Tombow tusjen.

Now I worked further on with the mouse's body. Found the spots where it would naturally be darkest, and draw a brown line with my Tombow.
Igjen så brukte jeg den fuktige penselen, og fortsatte å jobbe videre med kroppen.

I used the moisture brush again. Then I worked further on the mouse.
Slik ser det ut.
And it looks like this.
Nå ville jeg ha litt rødt i ørene og på magen. Jeg bruke rød #856. Du kan såvidt se strekene her på bildet:

Now I wanted some redish colour in his ears and on his tummy. I used the red #856. You nearly can see it on the photo:
Jeg bruker den fuktige penselen igjen, og drar fargen utover.

I used the brush again, and drag the colour out.
Jeg syns det bli litt vel mye rødt, så jeg la på litt mer brunt for å tone det ned.

I thought it went too redish, so I added some more brown, to tone it down.
Når jeg var ferdig med musen, begynte jeg på muffinsen. Jeg ville ha den litt lilla, så da startet jeg med blå # 528.

When this was draged out, I started colouring the cup cake. I wanted it to be a bit purple, so I started with the blue #528.
Igjen så bruker jeg den fuktige penselen til å dra fargen utover.

Used the moisture brush again, and drag out the colour.
Siden dette skal bli en jordbær muffins, så vil jeg at glasuern skal være rosa. Så da bruker jeg igjen rød # 856.

It should be a strawberry cup cake, so I want the cream to be pinkish. Here I used the red #856 again.
Jeg bruker penselen og drar rødfargen utover, dette ser fint ut, men jeg vil gjerne ha litt lilla på muffinspapiret.

Used the brush again, and it looks nice. But I still want the paper on the cup cake to be a bit purple.
Så like under kanten på glasuren legger jeg på en strek med rød #856, og drar fargen nedover med pensel. Jeg har også fargelagt stearinlyset med blått, og flammen med rød og gul
# 025. Jeg har brukt penselen på alt, og her ser dere det ferdige resultatet:

So under the cream I added more red #856, and drag it down with the brush. I also coloured in the candlelight with the blue, and the red and yellow #025 for the flame. On it all I drag the colour out using the brush. And here is the finished result:
Og tilslutt ser dere den glade festmusa ferdig på kortet. Klart til å bli gitt bort til en bursdagsgutt ;)

And here you can see the happy partymouse on the card! Ready to be given away to a birthday-boy;)
...og Jorunn har selvsagt laget noen kort med Tombow tusjene også (fargeleggingen vår var så lik at vi valgte å bare ta med en "oppskrift"):
...and Jorunn has of course made some cards to with the Tombows too (our colouring were so simular that we decided to only show one tutorial):
Jorunn har brukt fargene brun #969, hud #990, Grønn #249 og rød # 856 til Shy bear

Jorunn used the colors Brown #969, skin #990, Green #249 and Red #856 on Shy Bear
På dette kortet har Jorunn brukt fargene;
Grønn # 249, Gul # 025, Hud # 990, Brun # 969, Rød # 856 and Blått på vingene #528.

In this card Jorunn used the colors;
Green # 249, Yellow # 025, Skin # 990, Brown # 969, Red # 856 and Blue on the wings #528.

Som dere ser så er denne fargeleggingsteknikken enkel, og du kan kombinere flere farger for å lage nye nyanser. Og siden fargen er inne i tusjen, så blir det ikke søl når du skal bruke dem.
Det er mange ulike måter å bruke Tombow tusjene på, og det er ikke nødvendig å bruke pensel heller.
Jorunn og jeg fikk våre Tombow tusjer fra Motivet.com. Tusen takk til Stephanie som fikk oss til å prøve desse. Hun har laget en flott video om hvordan vi kan farglegge med tusjene, den finner du HER.

As you saw the colouring is easy, and you can combine more colours to make different blendings. And since the colour is in the marker, you will not get smutty working with them. There are many ways to colour with Tombow markers, you don't have to use a brush either.
Jorunn and I got our Tombow markers from Motivet.com. Thanks to Stephanie who made us try these! She has made a great video of how to colour with the markers, so take a look HERE.

Monday, February 23, 2009

Skapa bakgrund med stämplar av SasSa

Jag har väldigt mycket stämplar och jag gillar att använda dem. Jag gör ofta egna bakgrunder med hjälp av stämplar så det är det jag nu ska visa...

Här bara en bråkdel av alla mina stämplar. Att göra bakgrunder funkar med de flesta stämplar. Rena motiv stämplar är det enda jag inte gjort bakgrunder med än.
Det man behöver också är några olika slags stämpeldynor. Eller iallafall några olika nyanser. Detta för att, är alla stämpelavtryck i samma färg blir det lätt rörigt och jag får inte den effekt jag vill ha.

***************

To create a background with stamps by SasSa.

I have pretty much stamps and I like using them. I often make my own backgrounds with my stamps and that is what I now will show you.

This is only a small amount of all my stamps. To make background you can use almost all stamps. It´s only the pure motif stamps I haven´t used for making backgrounds, yet.
What you also need is different types of stamp pads. Or at least some different nuances. This because if every stamped image is in the same colour/nuance it will get messy and I will not get the effect I want.

Nu börjar vi... Vitt akvarell papper 14,5 x 14,5 cm(här har jag använt 200 gr/m2), men man kan också använda cardstock, vilket jag visar lite längre ner. Man kan också använda mönstrat men det blir en helt annan artikel.
Jag brukar ha en spillpapper bakom mitt papper. Bra att testa färger på och så blir inte underlägget så smutsigt.

************

Let´s begin... White aquarell paper 14,5 x 14,5 cm (the paper is 200 gr/m2), but you can use cardstock too, which I show a bit futher down. You can also use patterned paper but that is a different article...
I use to have a piece of scrap paper under my project. Good for trying colours and the mat wont get dirty.


Först har jag stämplat bakgrunden med en textstämpel. Denna är ifrån Purple onion design.
Använde med en ljusbrun distress.

************

First I have stamped the background with a textstamp. This one is from Puple onion design.
Used a light brown distress.

Sen använder jag en damask stämpel (denna från October Afternoon) med watermark dyna som jag embossar i klar embossing. Gör detta över hela arket. Gör två/tre i taget och embossa så att stämpelfärgen inte torkar och att pulvret inte trillar av.

***********************

Then I used a damask stamp (from October Afternoon) with a watermark ink who I then emboss with clear emboss powder. Repeat this all over the project until all is embossed but only two/three at a time to prevent the ink to dry and the powder to fall off.
Färdig embossat....

***********

The finished result after embossing....
Sen går jag på med samma ljusa distress som jag använde till textstämpeln. Arbetar med ett verktyg med skumdyna. Men det funkar också med sminksvampar. Cirkulerande rörelser så att man inte får några markerade streck.

***********************

Then I begin with the same colour distress that I used to stamp the text. Working with a blendingtool with foamblenders. But you can also use makeup sponges. Circulate motion will prevent from getting marked lines in the project.
Bygger på med mer färg= mörkare distressdynor. Använt Antique Linnen, Brushed Corduroy, Tea dye och Walnut Stain.

***************

Then I add more colour = darker distress ink. I´ve used Antique Linnen, Brushed Corduroy, Tea dye and Walnut Stain.

Till slut använder jag ett par stämplar ur Grunge kollektion från Stempelglede runt kanten med en Stazon dyna. Annars täcker det inte på det embossade.

****************

Finaly I used a couple of stamps from the Grunge collection from Stempelglede around the edges. Used Stazon ink or else it will not stay on the embossed surface.
Så här blev det färdiga kortet.

************

This is the finnished card.
Ex. 2. Här har jag använt rosa cardstock och samma damask stämpel som på första kortet. Ofta brukar jag förbereda de dynor jag tänker använda.

***************

Ex. 2. Here I have used pink cardstock and the same damask stamp as on the first card.
Often I prepare the different inkpads I plan to use.
Ville ha ett lite annat mönster så jag stämplade denna med tre rader på diagonalen. Börjar med en ljus rosa dyna.

*********************

Wanted a different pattern on this card so I stamped 3 diagonal lines of damasks. Starting with a light pink inkpad.
Färdig med de 3 diagonala raderna.

***********************

Finnished with the 3 diagonal lines.
Här en bild på båda bakgrunderna. Innan de är distressade.

*********************

Here´s a picture of both the backgrounds before they are inked with distress ink.

Börjar sota kanterna med rosa distress. Kanske inte helt rätt nyans rosa men det är den jag har.

************************

I start with the distress ink around the edges. Maybe not the perfect nuance pink but it´s the only one I have.

Sen fortsätter jag med mera stämplar. Denna en från Prima´s build a frame 2.

**********************

Then I procced with more stamps. This one is from Prima´s build a frame 2.
Blommorna ur Grunge kollektion från Stempelglede. Inkat in hela blomman i en färg och sen en mörkare nyans precis på kanten runt.

******************

The flowers are from Stemeplgledes Grunge collection. Inked the flower in one colour then a darker colour around the edges.
Lite kinesiska texter (billigt ark clearstamps från bokhandeln) som jag maskar in bland blommorna. Maska betyder att man täcker för ett redan stämplat motiv för att lägga till något som ser ut att vara bakom det första motivet. Klippt ut en extra blomma och lagt den över blomman innan jag stämplade texten.

************************

Some kinese text stamps (bought cheap in a bookshop) that I mask in with the flowers.
To maks means that I cover a already stamped image to add something that looks like it´s behind the first motif. Cut an extra flower and put it over the stamped flower on the card then I added the textstamp.
Då blir det ingen text på blomman.

****************************

Then there isn´t any text on the flower.
O så det färdiga kortet....
Motiv från Whiff of Joy, text från Melissa Frances och fjärilar 7Gypsies.

********************

And so the finnished card...
Motif from Whiff of Joy, text from Melissa Frances and butterflies from 7Gypsies.

Nu är detta bara små exempel på hur man kan göra. Det är eg bara fantasin som sätter gränser på hur det kan bli. Så börja exprimentera med stämplar och stämpelfärger. Testa olika kombinationer med färger och stämplar och kanske även tekniker. Det slutliga resultaten kan variera mycket.

Hoppas detta kan inspirera till många handstämplade bakgrunder. Lycka till! Kram SasSa.

***********************

Now this is just small example of what you can do. It´s only the imagination the limits how it turns out. So start experiment with stamps and inks. Try different combinations (colours and stamps) and even techniques maybe. The final results can be very different.

Hope this can inspire to many handstamped backgrounds. Good luck! Hugs SasSa.

Friday, February 20, 2009

Recipe Challenge - Go Green!


Piia is our GDT for this challenge

Var finner du din inspiration?
Internet och speciellt alla underbara pysselbloggar är min största inspirationskälla! Jag är också en pappersälskare och får ofta inspiration till ett kort från vackra papper.

Vilket verktyg kan du absolut inte leva utan?
Min Fiskars pappersskärare!! Jag har faktiskt två, en har jag med mig på resor och den andra står alltid på mitt skrivbord.

Varför började du med denna hobby?
Oftast känns det som hobbyn valde mig istället för tvärtom *lol*.Jag har alltid älskat vackra mönster och först var jag mer inne på sömnad som hobby.. men när jag sedan hittade denna underbara värld av mönstrade papper gick jag totalt in för kortmakeri!!!

Berätta om ditt första möte med denna hobby.
Jag såg några vackra handgjorda kort i en hobbyaffär och bestämde mig för att testa själv. Jag köpte lite material först och sen lite mer och sen var jag totalt beroende!

Har du några "idoler" inom kortmakeriet?
Åh många! Men förmodligen är min största idol Aija med hennes underbara färgläggningsteknik. Jag skulle älska att ha en liten del av hennes talang! *lol*

Är det någonting du INTE vill se på ett kort?
Jag kan inte komma på någonting jag inte vill se på ett kort... Faktum är att jag älskar att se nya idéer och nya material hela tiden! Det stora utbudet av material är definitivt en av anledningarna till att jag älskar att göra kort!

Hur mycket tid brukar du lägga ner på ett kort?
Tiden jag lägger ner varierar mycket. Ibland hittar jag en rolig idé för ett enkelt kort och det kan ta 15 minuter att göra det. Ibland kan det ta en till två timmar. Vanligtvis tar det ca 30-45 minuter att göra ett kort om jag har ett färdigt färglagt motiv att utgå ifrån.

Har du någon favorit-teknik? Ifall du har det, berätta gärna om dem!
Jag är förälskad i stämplar och experimenterar mycket med dem då och då. För tillfället håller jag mycket på med "versamark & chalks"-teknik där man först stämplar motivet med transparant versamark-dyna och sen gör motivet synligt med chalks. Jag har testat detta både på mina ATC´s och på mina kort och det är så fantastiskt att se hur bilden växer fram.

Favorit stämpel?
Jag har många stämplar som jag älskar men jag måste säga att mina absoluta favoriter för tillfället är de som är designade av Elisabeth Bell för både Sugar Nellie och Whiff of joy.
Har du något favoritkort och skulle du vilja visa det för oss?
Ja faktiskt är det så att det kort jag gillar mest gjorde jag för den allra första skissutmaningen för StampARTic. Det tog mycket tid att göra det kortet efter den skissen men jag är väldigt glad att jag gjorde det!


Vad tycker du känns roligast med denna hobby?
Att jag alltid kan komma på något nytt och bli en bättre kortmakare. Himlen är gränsen och jag gillar att utmana mig själv varje dag!

Och nu några snabba...
Rosa eller blå? -Rosa
Bling eller blommor? - Blommor
Filt eller brush? -Båda
Stämplar eller inte? - Stämplar
Pasteller eller starka färger? - Pasteller
Band eller spets? - Båda


*******************************************************************************
Where do you get your inspiration?
Internet and specially all the wonderful craft blogs are my biggest source of inspiration! And I have to say that I’m a paper addict too and I often get my inspiration for a card also from a piece of beautiful patterned paper.

What equipment can you absolutely not live without?
Fiskars paper trimmer!!! I actually have two of them, the other travels with me and the other is always at my desk!

Why did you choose this hobby?
Most of the time I think it choose me instead *LOL* I’ve always loved beautiful patterns and first I was into sewing things… then I found the wonderful world of patterned papers and totally went into card making!!!

Tell us about your first meeting with card making.
I saw some beautiful handmade cards on some craft store and decided to try out myself. I bought some materials and then some more and soon I was totally addicted!

Do you have any "heros" within cardmaking?
Oh I have plenty of them but I guess my biggest idol is Aija with her wonderful coloring technique. I would love to have a piece of her talent! *LOL*

What do you not like to see on a card?
I can’t think anything I would not like to see in a card… I actually love to see new ideas and new materials all the time! The richness in materials is definitely one of the reasons I love cardmaking!

How long time do you use on one card?
Time I use on making a single card varies a lot. Sometimes I see fun idea for a simple card and it can come up in 15 minutes. Sometimes it take an hour or two to make a card ready. Usually it takes 30-45 minutes to make a card if I have colored the image earlier.

Do you have any favorite-technique? If yes, please tell us about them!
I’ve fallen in love with stamps so I’m experimenting a lot with them time to time. Now I’ve really been into “versamark & chalks” –technique where you first stamp the image with transparent versamark ink and then make it visible with chalks. I’ve tried this out both on my ATC’s and on my cards and I think it’s so amazing how the images turn out.

Favorite stamp?

I have lots of stamps I love but I must say that my absolutely favorites at this moment are the ones designed by Elisabeth Bell for both Sugar Nellie Stamps and Whiff of Joy Stamps.

Do you have any favorite card and would you like to show us?
I actually like the card I made for the first StampARTic Sketch Challenge the best. It took a lot of work to make a card with this sketch but I’m happy I did it!

What is your biggest pleasure with cardmaking?
I can always come up with something new and get better as a card maker! The sky is the limit and I love to challenge myself everyday!

And some quickie ones...

1. Pink or blue? - Pink
2. Bling or flowers? - Flowers
3. Felt or brush? - Both
4. Stamp or not? - Stamp
5. Pastelles or strong colors? - Pastelles
6. Ribbon or laces? - Both

********************************************************************************
Mistä saat inspiraatiota?
Internetistä ja erityisesti upeista askartelublogeista. Olen myös melkoinen paperiaddikti ja saankin usein insipraation palasta kaunista kuvioitua paperia.

Mikä on työväline jota ilman et tulisi toimeen?
Fiskarsin paperileikkuri. Itsasiassa minulla on niitä kaksi, toinen matkustaa mukanani ja toinen on aina askartelupöydälläni.

Miten valitsit tämän harrastuksen?
Useimmiten ajattelen että ennemminkin tämä harrastus valitsi minut *LOL* Olen aina rakastanut kauniita kuvioita ja ensin harrastinkin ompelua. Sitten löysin kauniit kuvioidut paperit ja se oli menoa korttiharrastukseen!

Kerro meille ensimmäisestä "kosketuksesta" korttimaailmaan.
Näin askarteluliikkeessä kauniita käsintehtyjä kortteja ja päätin itsekkin kokeilla. Ostin joitain materiaaleja ja sitten vähän lisää ja olin täysin myyty!

Onko sinulla "idoleita" korttien tekijöissä?
Niitä on paljon mutta ehkä voisin mainita Aijan upean väritystekniikan. Haluaisin saada palasen hänen taitoaan. *LOL*

Mitä et haluaisi nähdä kortissa?
En keksi mitään sellaista. Itseasiassa minusta on ihana nähdä uusia ideoita ja uusia materiaaleja. Materiaalien runsas kirjo on yksi niistä asioista joita rakastan korttiaskartelussa.

Kauanko sinulla menee yhden kortin tekemiseen?
Se vaihtelee kovasti. Kun minulla on hyvä idea yksinkertaiseen korttiin voi se valmistua jopa 15 minuutissa. Joskus siihen voi mennä tunti tai parikin. Yleensä menee 30-45 minuuttia jos minulla on leimakuva jo valmiiksi väritettynä.

Onko jokin tekniikka josta pidät eniten?
Olen rakastunut leimasimiin joten niiden kanssa työskentelyyn kulutan paljon aikaa. Juuri nyt on pinnalla versamark ja chalksit tekniikka. Siinä leimataan ensin läpikuultavalla musteella ja sitten tehdään kuviosta näkyvä chalkseilla. Olen kokeillut tätä tekniikkaa sekä ATC korteissa että tavallisissa korteissa ja se on mielestäni erittäin mielenkiintoista miten kuvio lopulta muodostuu.

Lemppari leimasin?
Pidän useista leimasimista mutta ehdottomia suosikkejani tällä hetkellä on Elisabeth Bellin suunnittelemat leimasimet Sugar Nellie ja Whiff of Joyn valikoimista.

Olisiko sinulla jokin mieluisa kortti jonka haluaisit näyttää meille?
Itseasiassa pidän kortista jonka tein StampARTicin ensimmäiseen luonnoshaasteeseen. Siihen meni paljon aikaa mutta olen todella tyytyväinen lopputulokseen.

Mikä tuottaa sinulle eniten iloa korttiaskartelussa?
Aina tulee jotain uutta ja tulen paremmaksi kortin tekijäksi. Ainoastaan taivas on rajana ja pidän siitä että saan haastetta jokaiseen päivään.

Lopuksi muutama pikakysymys...
1. Pinkki vai sininen? Pinkki
2. Blingi vai kukka? Kukka
3. Säiliö vai tavallinen sivellin? Molemmat
4. leimasin vai ilman? Leimasin
5. Pastellit vai voimakkaat värit? Pastellit
6. Nauha vai pitsi? Molemmat

******************************************************************************


Sposor for this challenge is Mihanna, finnish crafting company. Here is a little presentation:

On-line crafting and gift store Mihanna has been established on 2008 by staying home mom of two small children. There is also a little butik at her home where you can visit. Butik is open when she is at home and visiting time can be agreed by phone or e-mail. You can find contact informations from the internet store http://www.mihanna.com/ From Mihanna you can find different kind of materials for cardmaking, scrapbookking, ATC- and decohobby. There is also materials for crafting with kids. You can find materials for 3D, stamping, papers, ribbons, embellishments and crafting tools. Mira is expanding her variety and will be happy to receive suggestions and procut wishes. Mira has also a small gifts for your loved ones. From the on-line store you can order only to Finland but if you would like to order to some other countries you can contact Mira by e-mail.
You are warmly wellcome!


Tämän haasteen sponsori on Mihanna:

Askartelu- ja lahjakauppa Mihanna on syksyllä 2008 perustettu nettikauppa, jota pyörittää kahden pienen lapsen kotiäiti. Minulla on myös Rantsilassa pieni kotiputiikki, jossa voi käydä ostoksilla tai noutaa nettikaupassa tekemänsä tilauksen. Kotikauppa on auki silloin kun olen kotona, kannattaa sopia aika puhelimitse tai sähköpostilla. Yhteystiedot löytyvät kaupan sivuilta http://www.mihanna.com/Kaupasta löytyvät monenlaiset tarvikkeet niin korttiaskartelijoille, skräppääjille, atc- ja decoharrastajille, kuin lasten kanssa askartelevillekin. Valikoimasta löytyy mm. tarvikkeita 3D-askarteluun ja leimailuun, papereita, nauhoja, koristeita, sekä askarteluvälineitä. Valikoima kasvaa ja täydentyy jatkuvasti ja asiakkaiden ehdotuksia ja tuotetoiveita otan vastaan mielelläni ja mahdollisuuksien mukaan niitä toteutan. Lahjatavaravalikoimasta löytyy pieniä edullisia lahjoja, joilla voi muistaa läheisiään ja ystäviään.Nettikaupasta tuotteita voi tilata ainoastaan Suomen alueelle, mutta sähköpostitse voi tehdä tilauksia muualtakin maailmasta.Olet lämpimästi tervetullut!Mira / Mihanna

Great prize for this challenge is:

Ja tämän haasteen upea palkinto:


And the challenge is...Go green! Make a card using something green and something recycled (= not originally a craft item)

Haasteen aiheena on "vihreä"! Tee kortti jossa on jotain vihreää sekä jotain kierrätettyä mikä ei ole varsinaisesti askartelumateriaalia.

Piia:
Onnea-text is wire originally made for wreath making, flowers and stems are punched from old book pages and colored with metallic mousse eyeshadow! *LOL* Green background is from Prima Leaves packaging material and colored with green toned inks. Blue rhinestones are from a broken children’s toy crown.


I`ve used rubber band across the card, and some florist wire for decoration under the small center flower.

Carola:


Coffee cover, color strip (grass)


Erica


florist wire (sisal), piece of a paperbag (bit av papperspåse)

Miia:

I have used Tim Holtz ...meaning that background paper is from grunge board package and so are flowers made from that paper too. Middle of flowers are decoration sand, normally using decorating candles etc...Hearts are also from Tim Holtz fragments package, colored with alcohol inks. Something green...in the corners :)


Aija:Paper napkin under bakings. Ribbon from Christmas bouguet and decoration from label of Jeans.

The brown/grey cardstock is actually from a toilettepaperroll.I have used green tissue paper on this card and green leaf from a candle decoration.


SasSa:
Pretty much everything is recycled... The paper in the background is from a package of clearstamps, the leaves are made of candy paper, the corrugated cardboard is from a package I got from a shop, and there are some waxed paper behind it. The green is represented in the button, the two small green strips of paper and some fabric- the bow, from a tablecloth. There are also two glowing stars that glows in green.


Frist: 26. Februari - Midnatt StampARTic tid

Due: February 26th - Midnight StampARTic time


~
Glöm inte att skriva vad som är återanvänt på ditt kort!

Remember to write what recycled item you have used!