Saturday, February 14, 2009

Möt våren med Ann-Louices vackra blommor!

StampARTic är stolta över att få presentera en artikel
i samarbete med Ann-Louice Myrberg!
StampARTic is proud to present an article in cooperationAnn-Louice är Dt för InkyWings. Hon är tjejen som
älskar rosa men försöker skapa även i andra färger.
Ann-Louice gillar tjocka, matta papper, romantisk
och sliten look får det också gärna vara. Prickiga och
blommiga mönster faller henne i smaken. När
Ann-Louice köper papper blir det gärna Maja Design
och MME. Hennes bästa inköp är Fiskars skärmaskin
och en rosa (!) sax. Retrostansarna tycker hon också
tillhör några av hennes bästa inköp. Du kommer snart
att förstå varför!
Ann-Louice is Dt for Inkywings. She is tha girl who
loves pink but also tries to create in other colours.
Ann-Louice likes thick, listless papers, romantic and
ruff look is also what she wants. She prefers patterns
with dots and flowers. When Ann-Louice buys paper
she chooses Maja Design and MME. Her best purchase
is the Fiskars cuttingmachine and a pink (!) sissor. The
retropunches is also one of her best purchases. You
will soon understand why!

AnnLouice:
Nu när julen är över börjar jag längta till våren och alla
fina blommmor. I väntan på de riktiga blommorna har
jag gjort mina egna vårblommor som får stå i pyssel
rummet och inspirera.

Ann-Louice:
Now when Christmas is over I long for spring and all
beatiful flowers. While I am waiting for the real flowers
I have made my own springflowers that is kept in my
craftingroom to spread inspiration.

Så vad behöver du för att göra dessa blommor?
So what do you need to make theese flowers?Jag använder mig av stansar/punchar som stansar
formen av en retroblomma. De heter: Small 14 mm,
Medium 25 mm, Whale of a punch RetroFlower-
50 mm och X-large Retro Flower Punch 70 mm.
I use punches that punch the shape of a retroflower.
They´re called small 14 mm, Medium 25 mm, Whale
of a punch RetroFlower-50 mm and X-large Retro
Flower Punch 70 mm.Dessutom behöver du följande; akrylkloss, textstämpel
(min heter 8211 Julsångbakgrund från Inky Wings),
avbitartång, pärlor i olika färger (mina är ca 4 mm i
diameter), grön metalltråd (min är 0,55 mm i diameter),
brun stämpeldyna=fluid chalk (jag använder chestnut
roan och creamy brown), en syl/paper piercer, promarker
pennor, en brun stämpeldyna (jag använder Adirondack
Espresso). Du behöver också vitt papper att stansa ur
blommorna ur.

You also need: acrylicblock, textrubberstamp (mine is
called 8211 Julsångbakgrund from InkyWings), a pair of
nippers, pearls in different colours (mine is about 4 mm
in diameter) green wire (mine is 0,55 mm in diameter),
brown inkpad=fluid chalk (I use chestnut roan and
creamy brown), a paper piercer, promarkers, brown ink-
pad (I use Adirondack Espresso). You also need white
paper to punch out flowers from.
Vitsippa
Wood anemone

1. Klipp till en bit grön metalltråd.
1. Cut a piece of green wire.
2. Ta fram 2 gröna pärlor.
2. Bring out 2 green pearls.
3. Stansa ut 4 retroblommor ur vitt papper. En Whale of
punch, en medium och två stycken small.
3. Punch out 4 retroflowers from white paper. One Whal
of punch, one medium and two small.
4. Måla den mediumstora blomman på båda sidor med en
gul promarkerpenna (jag har använt Mustard).
4. Paint the mediumflower om both sides with a yellow
promarkerpen (I have used Mustard).
5. Klipp upprepade gånger i varje blomblad så att de blir
riktigt fransiga.
5. Cut several times in every petal so they get really
frayed.6. Chalka kanterna med chestnut roan.
6. Then chalk the edges with chestnut roan.
7. Måla en small retroblomma med Promarker
Marsh Green på båda sidor. Måla den andra
retroblomman med Promarker Moss på båda sidor.
7. Paint one small retroflower with Promarker Marsh
Green on both sides. Paint the other retroflower with
Moss on both sides.
8. Chalka kanterna med chestnut roan.
8. Chalk the edges with chestnut roan.9. Vik bladen på alla blommor lite innåt.
9. Fold the petals a little to the middle.
10. Gör hål i mitten av alla blommor så att du lätt kan trä
på blommorna på metalltråden.
10. Make holes in the center of every flower so you easily
can put the flowers on the wire.
11. Montera en grön pärla på metalltråden som bilden
visar.
11. Assemble one green pearl on the wire as the picture
shows.12. Ta tag i ändarna och dra tills pärlan sitter fast.
12. Grab the edges and pull untill the pearl is stucked.13. Klipp av den överflödiga metalltråden med avbitar-
tången och se till att den avbitna änden och själva
stjälken är på samma sida av pärlan. Då kommer den
avbitna delen inte synas. Nu är det dags att montera ihop
blomman.
13. Cut of the leftover wire with the pair of nippers and
make sure the the cut edge and the stalk is on the same
side of the pearl. Now the cut of edge will not be seen.
Now it´s time to assemble the flower.
14. Trä på blommorna på metalltråden i följande ordning:
Small retroblomma (Moss), Medium retroblomma
(Mustard), Whale of a punch retroblomma (Vit), small
retroblomma (Marsh Green).
14. Put the flowers on the wire in following order:
Small retroflower (Moss), Medium retroflower (Mustard)
Whale of a punch retroflower (white), small retroflower
(Marsh Green).15. Avsluta med att trä på en grön pärla.
15. End with a green pearl.16. Fäst den andra pärlan på samma sätt som du fäste den
övre pärlan (trä metalltråden en gång till genom pärlan och
dra åt).
16. Attach the second pearl on the same way as you did with
the first pearl (pull the wire once again through the pearl and pull).
17. Sätt tummen på pärlan som redan sitter fast och lägg
fingrarna på andra sidan och pressa ihop blomman samtidigt
som du drar åt metalltråden.
17. Put your thumb on the pearl that is already stucked and
put the fingers an the other side and press the flower together
at the same time as you pull the wire.18. Vik in de gula fransarna lite ojämnt så att de får ett
naturligt utseende.
18. Fold the yellow fringe a little nagged so it looks
natural.Nu är vitsippan färdig!
Now the wood anemone is ready!
Blåsippa
Liverleaf
Jag har gjort blåsippan på samma sätt som vitsippan med
några ändringar. Jag använt Promarkerpennan Blue Pearl
istället för Mustard.
I have made the liverleaf in the same way as the wood
anemone with a few changes. I have used Promarkerpen
Blue Pearl instead of Mustard.1. Stansa ut 4 retroblommor ur vitt papper. En Whale of a
punch, en medium och två stycken small.
1. Punch out 4 retroflowers from white paper. One Whale
of a punch, one medium and two small.
2. Måla den stora blomman med Blue Pearl på båda sidor.
Stämpla textstämpeln med Adirondackdynan på båda sidor.
2. Paint the big flower with Blue Pearl on both sides. Stamp
the textrubberstamp with the Adirondackinkpad on both
sides.
3. Måla de små blommorna, en med Moss och en med Marsh
Green.
3. Paint the small flowers, one with Moss and the other with
Marsh Green.
4. Klipp många gånger i den vita mediumblomman.
4. Cut several times in the white mediumflower.
5. Chalka kanterna på alla blommor med chestnut roan.
5. Chalk the edges on all flowers with chestnut roan.
6. Gör hål i mitten av blommorna.
6. Make holes in the center of the flowers.


7. Vika alla blommorna lite innåt.
7. Fold all the petals a little to the middle.
8. Jag ville ha lite mer lyster i den här blomman så jag
sprayade med Glimmer Mist (Pearl).
8. I wanted some more lustre in this flower so I sprayed
with Glimmer Mist (Pearl).
9. Montera ihop blomman enligt bilden.
9. Assemble the flower as the pictures showes.


10. Avsluta med sista pärlan som på vitsippan.
10. End with the last pearl like the wood anemone.
11. Vik in kanterna på den fransiga blomman.
11. Fold the edges on the fringed flower.


Färdig!
Ready!

Tussilago
Coltsfoot
Principen är den samma som för vitsippan
Jag har målat med Promarkers Gold och Marsh Green.
The principle is the same as the Wood anemone.
I have painted with Proarkers Gold and Marh Green.

1. Grön metalltråd och en gul och en grön pärla.
1. Green wire and one yellow and one green pearl.
2. Stansa ur vitt papper 2 Whale of a punch, 2 medium
och 2 small.
2. Punch out of white paper 2 Whale of a punch, 2 medium
and 2 small.
3. Måla en small med Marsh Green på båda sidor.
3. Paint one small with Marsh green on both sides.
4. Måla resten av blommorna med Gold på båda sidor.
4. Paint the rest of the flowers with Gold on both sides.
5. Chalka kanterna med chestnut roan.
5. Chalk the edges with chestnut roan.
6. Stämpla textstämpel (Julsångsbakgrund) på alla sidor
av de gula blommorna med Adirondack Espresso.
6. Stamp the textrubberstamp (Julsångsbakgrund) on
all sides of the yellow flowers with Adirondack Espresso.
7. Klipp många gånger i de gula blommorna, böj dem lite
innåt.
7. Cut several times in the yellow flowers, fold them a little
to the middle.

8. Gör hål i mitten av alla blommor.
8. Make holes in the middle of all the flowers.
9. Sätt fast den gula pärlan på metalltråden.
9. Get the yellow pearl stucked on the wire.
10.Trä på blommorna i följande ordning: en gul small,
två medium, två Whale of a punch, den gröna small.
Avsluta med en grön pärla.
10. Put the flowers on the wire in following order:
one yellow small, two medium, Two Whale of a punch,
the green small. End with one green pearl.


11. Sätt fast pärlan på stjäken på samma sätt som på
vitsippan.
11. Get the pearl stucked on the stalk in the same way
like the Wood anemone.
12. Dra blommorna lite omlott så att skarvarna mellan
blombladen överlappas.
12. Put the flowers a little over each other so the rooms
between the petals is overlapped.
13. Vik in fransarna och fluffa till blommorna.
13. Fold the fringes and plump up the flowers.


Lycka till med att göra dina egna blommor!
Good luck with making your own flowers!

15 comments:

Unknown said...

Lekkert rett og slett!!! Såååå nydelige blomster Ann-Louice!
Tusen takk for besøket og for at vi fikk lære å lage slike vakre blomster!

Klem,
Jorunn

Jeanette said...

Wow! Så utrolig lekre blomster! Takk for flotte tips! :)

May-Bente said...

Nydelige blomster, disse blir nok laget mye fra min side. Takk for tipset:=)

annbe said...

Jättefina blommor du gjort! Kul med tips på saker som man kan göra själv och som inte är alltför krångligt att få till!

Anonymous said...

Men vilka fina blommor!!:D

Anonymous said...

Men va fint. Nu blir jag ännu mer sugen på att inhandla retroblommepunsharna

eba said...

Bærre lækkert! <3 <3 <3

Mummukka said...

Thanks for this! Wonderful flowers.
I love this page :D

Lynda Nielsen said...

Wow this is just TOOOOO Cool.... I'm going to have to give this a try! =)
Thanks for the Tutorial!
Hugs
Lynda =)

Daisy Chain said...

These flowers are beautiful. I just ordered three retro punches today, not knowing this tutorial was here. So I am thrilled to find it. I'll be making some of these as soon as my punches arrive.

Hugs Debbie ss

Ulrika aka LillBlomman said...

Åh vad fint, precis sånt här går jag igång på! Att hitta på sätt att skapa "riktiga" arter! detta måste jag ju testa!!

Anonymous said...

[url=http://firgonbares.net/][img]http://firgonbares.net/img-add/euro2.jpg[/img][/url]
[b]niche store software, [url=http://firgonbares.net/]academic computer software[/url]
[url=http://firgonbares.net/][/url] software utilities downloads microsoft 2007 software
kaspersky anit virus software problems [url=http://firgonbares.net/]sell software downloads[/url] adobe photoshop cs3 tutorials
[url=http://firgonbares.net/]adobe creative suite 3 mac upgrade[/url] adobe picture editing software
[url=http://firgonbares.net/]microsoft office 2003 license[/url] student discount software uk
office recovery software [url=http://firgonbares.net/]buy photoshop top secret[/b]

Anonymous said...

[url=http://murudobaros.net/][img]http://murudobaros.net/img-add/euro2.jpg[/img][/url]
[b]office 2008 software, [url=http://murudobaros.net/]filemaker pro 10 templates[/url]
[url=http://murudobaros.net/]order making software[/url] software oems software reseller contract
price list of softwares [url=http://murudobaros.net/]coreldraw + 'basketball hoop'[/url] office 2009 software
[url=http://murudobaros.net/]buy discounted software[/url] adobe acrobat 9 initial view not saved
[url=http://murudobaros.net/]QuarkXPress 8 Mac Retail[/url] adobe photoshop 6 software
selling software 2007 [url=http://murudobaros.net/]windows vista upgrade[/b]

Anonymous said...

[url=http://hopresovees.net/][img]http://bariossetos.net/img-add/euro2.jpg[/img][/url]
[b]instant web not started filemaker pro 9, [url=http://hopresovees.net/]academic and collegiate software[/url]
[url=http://hopresovees.net/][/url] Adobe Macromedia Apple MACINTOSH adobe photoshop cs3 book
software retail stores [url=http://hopresovees.net/]can i buy photoshop for[/url] coreldraw photographs to line drawings
[url=http://hopresovees.net/]retail store layout software[/url] nero 9 retail torrent
[url=http://bariossetos.net/]educational software for students[/url] burn vcd nero
microsoft words software [url=http://bariossetos.net/]pirated software shop[/b]

Anonymous said...

[url=http://hopresovees.net/][img]http://vonmertoes.net/img-add/euro2.jpg[/img][/url]
[b]2 Mac Readiris, [url=http://vonmertoes.net/]microsoft office suite student discount[/url]
[url=http://vonmertoes.net/][/url] 10 Titanium Pro Mac where can i buy dreamweaver
microsoft ftp software [url=http://vonmertoes.net/]burn vcd nero[/url] nero 9 nzb
[url=http://bariossetos.net/]price charting software[/url] office 2003 activation code
[url=http://vonmertoes.net/]downloadable software application[/url] adobe photoshop elements 6 for mac
quarkxpress [url=http://bariossetos.net/]order to use this software[/b]