Thursday, April 9, 2009

Copic Markers Tutorial


Copic Sketch Markers og Copic Original Markers er et fargeleggingsmedium som har tatt kortmakere verden over med storm.
Og Rachel har tatt pusten fra oss alle, både oss i StampARTic og kortlagere verden over, med sine fantastiske kort og sine fantastiske fargeleggings ferdigheter. Fargelegging med Copics er intet unntak for denne damen, hun er en mester og hennes fargelegging med Copic Markers er rett og slett magisk!

Vi er derfor veldig stolte og glade for å kunne presentere en tutorial for Copics av Rachel!
********
Copic Sketch Markers and Copic Original Markers is a coloring medium that has really caught on amongst cardmakers all over the world.
And Rachel with her stunning cards and fantastic coloring, has blown us away many times, not only us in StampARTic but cardmakers all over the world! And coloring with copics is no exception, she is a master and work magic with this medium.

We are so happy and proud to present to you a Copic Tutorial by Rachel!


Thank you girls for asking me to do a tutorial for your online magazine, I am so flattered that you should think my work worthy…{{hugs}}

I have tried to make this as short as i can but to still be informative.. but it is still long..and repetitive.

i find that pictures explain things far better than my waffle..lol.

i am not copic certified or qualified in anyway or form, this is just to show you how i work with my copic markers, and hoping that you find it of some help.

*************

Tusen takk jenter, for at dere vil ha meg til å lage en tutorial for deres online magasin. Jeg er så smigret for at dere finnermeg verdig til et slikt oppdrag ...{{klem}}

Jeg har pøvd å holde tutorialen så kort og informativ som mulig.. .men den er likevel blitt ganske lang og mye repetering.

Jeg syns at bildene taler bedre enn mine skriblerier, så det er mest bilder med... lol!

Jeg er ikke på noen måte en certifisert instruktør i disse tusjene,, jeg har bare vist frem hvordan jeg gjør det, og håper at dere finner det noenlunde lærerikt og til inspirasjon.

*************


Well first things first. you will need to stamp your chosen image. (mine is a magnolia image.) I use Memento tuxedo black ink with my copic’s. The paper that i use is canson manga art boards. (again not everyone's choice. Just mine)

Det første du vil trenger er å stemple et motiv, (jeg har brukt Magnolia). Jeg bruker Memnto-tuxedo black pute til Copics. Papiret jeg bruker er Canson Manga art boards. (Dette er ikke alles favoritt, men min)

the colours that i like to use for skin tones are E000, E00, E51, and E11. you can by all means use any combo you like but this is just what i like to use.

i start by adding the lightest colour first, while trying to imagine where the light source is coming from.

Fargene jeg liker å bruke til hudfarger er E000, E00, E51 og E11. Du kan selvsagt bruke de fargene du liker, dette er de jeg liker best.

Jeg starter med å legge den lyseste fargen først, og samtidig forestille jeg meg hvos lyskilden min kommer fra.

I then use E00, a slightly darker shade. not going quite as far as the first colour.

Deretter bruker jeg E00, en smule mørkere nyanse, og går ikke så lang ut som med den første fargen.

E51, is next.. again, slightly less area is coloured in.

E51 er neste.... og igjen.. fargelegger et enda mindre område.

then the darkest shade is added, E11. i use this as my shadow.

Tilslutt den mørkeste fargen, E11. Denne bruker jeg som skygge.

I then add my cheek colour, i sometimes do this first before any colour, depends if i remember or not..

Så er det tid for litt farge i kinnene. Jeg legger av og til den aller først, men ikke alltid jeg husker på det....

go over the whole face with your lightest colour again in a small circular motion, (in my case E000) this blends all the colours together.

Gå deretter over hele ansiktet en gang til, bruk små sirkel bevegelser, med den lyseste fargen (her E000). Dette blender alle fargene fint sammen.

one finished face.

Her har vi ansiktet ferdig.

just do all the other skin parts the same way, try and visualize where the light source is coming from.

start with the lightest of your colour choice and work your way through to the darkest of your colour choice.

Gjør det samme med alle områdene med hudfarge. Prøv å forestille deg hvor lyset kommer fra, start med den lyseste fargen og jobb deg gjennom til den mørkeste fargen.

remember after this stage just go over the whole area again in small circular motions with the lightest colour to blend all the colours together.

Huks at du må gå over hele området tilslutt med den lyseste fargen, og bruke små sirkel bevegelser for å blende fargene sammen.

here is the arms complete and the start of the top. again start off by using the lightest of the colours that you have chosen..

the way that i choose my colours (apart from the skin) is to pick the main colour that i want to use and then pick colours a shade lighter and shade darker than my main chosen colour, for the shadow and light.. i.e... for the t-shirt my choice was Y35 as my main colour I then went on to pick the colours y32 and y38 as my contrasting colours, not leaving to big a gap in the shades.

you can mix any colour combo, but I'm not that brave at the moment. this is just the way that i pick out my colours.

Her er armene ferdige og vi er klar til å starte med toppen. Igjen så starter jeg med den lyseste fargen.

Måten jeg velger farge på , bortsett fra til hud, er at jeg velger en hovedfarge først, og deretter velger jeg farger til skygge, både en lysere og en mørkere nyanse. For t-skjorten har jeg valgt Y35 som min hovedfarge, og deretter valgte jeg Y32 og Y38 som mine skyggeleggingsfarger... og jeg har ikke for stort gap mellom fargenyansene.

Du kan mikse sammen hvilken fargekombinasjon du vil, men jeg holder meg til det sikre her.

add your next shade not going as far as the first.

Legg på den neste nyansen, og ikke gå så langt ut som den første.

then add you darkest colour, if you have more shades in between that is fine, just keep going as before.

Deretter legger du på den mørkeste nyansen. Hvis du har flere nyanser, så bare fortsett sånn som dette.

last but not least go over the whole area with the lightest colour to blend.

I work in small areas of my image at a time so that the ink stays wet and blends smoothly.

Sist men ikke minst, gå over hele området igjen med den lyseste fargen, for å blende alt sammen.

Jeg jobber på små områder av gangen, slik at tusjfargen holder seg fuktig og dermed blender seg fint sammen.

i coloured the rest of the stripes on the top the same way,

the trousers are done exactly the same way again. i will show you one leg to show you. and so you can see what i mean when i say i work small areas at a time.

Jeg har fargelagt resten av stripene i t-skjorten på samme måte.

Buksene er fargelagt på akkuart samme måte. Jeg skal vise hvordan jeg har fargelagt først det ene benet, så skjønner dere også hva jeg mener med små områder.

this is the main colour added.

remember if you keep going over and over the same area with the same colour again and again your colour will darken.. just a word of warning.

Her er hovedfargen lagt på. Husk at hvis du går over det samme området igjen og igjen med den samme fargen, så vil det bli mørkere og mørkere... bare en liten advarsel!

last but not least i add the darkest colour where i want my shadow to fall.

Sist men ikk eminst, den mørkeste nyansen tilslutt, og den legger jeg der jeg vil ha skyggene...

this is what the trouser leg looks like once i went over the whole area with the lightest colour.

Slik ser buksene ut etter at det ene benet er helt ferdig fargelagt, og jeg har gått over med den lyseste fargen til sist, med små sirkel bevegelser.

this is the image with the skin and yellow area’s complete.

Her er motivet ferdig fargelagt, med hud og gul farger.

I wanted Tilda’s little bee hat to be black, don’t colour your area with one shade of black as this will make your image look flat. instead use different shades of grey..( that’s what i do..)

using your lightest colour first. My Choice is W4

Jeg vil ha Tilda`s lille bie hatt i svart, men jeg fargelegger ikkje hele området med svart, da dette vil få hele omårdet til å se flatt ut. Jeg bruker i stedet ulike nyanser av grått.

Jeg bruker den lyseste grå først, og det er W4

layer the colours like before ( lightest to darkest)I used the colours W4, W6, W8, and W10 for the hat

Jeg legger på farge på samme måte som før, først lyst så mørkere og mørkere. Heg har brukt fargene W4, W6, W8 og W10 til hatten.

again remember to go over the whole area with the lightest colour to blend the colours together.. (W4 in this case)

Igjen minner jeg om at du må gå over hele området med den lyseste fargen tilslutt.. (W4 i dette tilfellet)

a closer look ~En nærmere titt

and start all over again for the stripes in the top.. again visualizing where you think the light source is coming from.

Og vi starter frofra igjen med de andre stripenen i T-skjorten... igjen visualiser hvor lyskilden din kommer fra.

this is the different layers of colour before again using the lightest colour to blend them all together.

(i used the same colours as the hat)

Dette er de ulike lagene av farger, før jeg har gått over med den lyseste til slutt.

(Jeg har brukt samme farge som på hatten)

the top once blended together.

De øverste erdig blendet.

The hair.

colours that i used are E21,

Håret.

Fargene jeg har brukt er E21

E25

E27

E29

all blended together with E21. (the lightest colour)

Og til slutt alt blendet sammen med E21 (Den lyseste fargen)

for the wings i used C0 and C1 you can’t see to well on this picture but i haven’t gone as far to the edge with the light colour as i have done previously as i want some white to still show.

Til vingene har jeg brukt C0 og C1. Du kan ikke se det så godt på dette bildet, men jeg har ikke fargelagt så langt ut til kanten som jeg har gjørt før, da jeg vil at det hvite skal fortsatt vise.

this picture shows where i put the darker shadow colour.

after this stage just go over the two colours with the lighter C0. to blend, but again don’t go to the edge.

Dette bildet viser hvor jeg legger de mørkere skyggene.

Etter de er lagt på, går jeg over med den lyse C0 igjen, for å blende sammen, men jeg går heller ikke nå helt tu til kantene.

because i want the edges to look blended and not bold lines where the colour meets the white i use the copic blender pen on the whole wing area, this blends the grays into the white.

Jeg vil at tusjkantene skal blende seg fint ut i det hvite partiet, og bruker derfor Copic blender over hele vingen, og blender dermed det grå fint inn i det hvite.

I do the same kind of thing as the wings with the outside of my image. This is the lightest colour i have gone the whole way round the image.

Jeg gjør det på samme måte som på vingene, på området rundt motivet. Dette er den lyseste fargen som jeg har tusjet rundt hele motivet med.

using the next darker shade pick out shaded area’s

Deretter bruker jeg den neste mørke fargen på skygge områder.

more shading with the next darker colour.

( i have shown the colour pens as i used them in the picture.)

Enda mer skyggelegging med den neste mørke fargen.

(Jeg har visst fargene på tusjene jeg har brukt på bildet)

finally add a tiny amount of the darkest colour that you want to add.

go over the edges of the different colours with the lightest colour again to blend them.

Tilslutt så legger jeg på en lite forsiktig strøk av den mørkeste fargen, og så går jeg over kantene med den lyseste fargen for å blende de sammen.

finally go over the whole outlined area with your blender pen 0

this will make the edges blend into the white paper more seamlessly, and lighten and blend the grays together a little more..

Helt til slutt så går jeg over hele omrisset med Copic Blender pen 0

Dette vil får kantene til å blende inn i papiret uten markante overganger, og i tillegg blende de grå nyansene enda mer sammen.

do the same thing with the ground area to give your image something to stand on.

Gjør det samme tilslutt med hele bakken, gi motivet noe å stå på.

Here is a completed card with the image.

hope that this has been helpful.

Her er motivet ferdig montert på kortet.

Håper dette var til hjelp.

******

Thank you so much, Rachel for this amazing, and friendly tutorial to learn from. We hope you all found this as helpful and inspiring as we did!


31 comments:

Karina Beck said...

Superfin TUT. Tak for den. TFS!

Jeanette said...

Fantastic tutorial. :) Just amazing. I think I have to buy some of this markers. Maybe use them together with my Promarkers :-D

Gunn (Merete) said...

Dette var en fin tutorial fra en fantastisk dame. Tusen takk, dette er tips å ta med seg.

moi said...

WOW!
Thank you very much.

hugs, moi

Anonymous said...

Fabulous tutorial.
Carole

Aija said...

Rach, You are a real star with Copics! Thank you so much for this great tutorial. I might go and try this myself :)
Hugs,
Aija

Deb said...

Amazing tutorial, I feel more confident to buy some copics to try now! Very useful! Great online magazine too!
Have a fabulous Easter weekend! Debx

Jeanette Wallén said...

Thanks Rach, for this wonderful tutorial - it really helped me with some extra hits on how-to with my Copics.

You are truly amazing with your markers - so get you back up straight and be proud!!! We are many who are so impressed with what you do!

/ Jeanette

Nannieflash said...

Absolutely Brilliant Rach, you are really quite good at giving a tutorial, it really does help you all the way through, its very similar with the pencils but in a way its the other way around, you start with the lighter shades and bring in the darker ones as you built it up. I do have the copic pens and after reading and seeing the photos of this tutorial I feel more confident in trying to use them. Well done love, youve done a brilliant job. Love and hugs Shirleyxxxxxxxxx

Anonymous said...

Rachel, this tutorial is fantastic! All your projects are so beautifully coloured. Congratulations. :)
Barbara
x

Joy said...

Wow! Rach you rock!!! Your tutorial is fantastic - I cant wait to play with my Copics again xxx

Camilla said...

You are a star Rach!! Your tutorial is fantastic! Thank you:)
Hugs, Camilla.

Wiccababe said...

wow Rachel, thanks for the Tutorial. even though I don't have copics, I use promarkers I find that really helpful
xx

Artyjen said...

This is a super tutorial. Thanks Rachael. :)
xoxo

Anki said...

Finally a Copic tutorial by Rach! You rock my friend and so glad that you have taken the time to share this. Kram - Anki

Elaine Stark said...

Brilliant tutorial, you made a great job of this, so much information. Elaine

Crissy Armstrong said...

Fantastic Rach! I love this!

Andrea said...

Fantastic turorial, thanks Rach!
xAndrea

rozzyb said...

Thanks so much Rachel, I have always admired your fantastic work as you know...well done for doing this.... you are the best :)
hugs rozzyxx

Bev said...

What an amazing tutorial Rach, thanks so much for taking the time to share your incredible colouring with us xxx

Lora said...

This is a fantastic tutorial. I think this will really help me with my colouring. Thanks Rach you are just amazing with your copics.
Hugs Lora xx

Linda Carson said...

Thank you, thank you! This helped me tremendously!

Marcea said...

certified or not you most definately ARE the queen of copics Rach! This is such a wonderful tutorial and makes me want to rush out and buy some right now!! I adore your work so much .... thankyou :o)
-x-

Anonymous said...

what a great tutorial, such a good explanation. I will recommend it to al my friends and copic-users I know.
Diny

Hesteberta said...

Lærerikt og inspirerende! :)

Eiglas said...

Fab tut Rachel - I love Copics but only have a few yet.
Thanx!
Ei
x

Samantha Mellor said...

Thankyu for this very informative tutorial..I'm off to put it into practice.May even post my card for you to see how I get on.Hugs SamXX

cheryl said...

wow this is an amazing tutorial I have not got any of the copics yet but this has inspired me to try some thanks for that lots love cheryl oh fantastic card by the way xxx

2amscrapper said...

Thank you for the wonderful tutorial.

Unknown said...

Thankyou, wonderful tutorial, as I am a beginner with Copics this has been very helpful.

Diane Warburton said...

This is a very clear tutorial. Good clear photos of the project and the pens used. Thanks