Thursday, October 27, 2011

DTarticle - Pysseldags
Pysseldags är ett enmansföretag som ligger mellan Linköping och Mjölby i Sverige. Det grundades i november 2010 av Ciza Patricia Hagholm, men tankarna på företag fanns några månader innan.

Pysseldags har lite olika strängar på sin fiol. Patricia, som kallas Ciza, kände när hon skulle starta företaget att hon gärna ville göra mer än en sak. Så idag hålls det en mängd olika pysselkurser – där alla från nybörjare till avancerade och rutinerade människor kan lära sig nya saker. Förutom kurser anordnas det även diverse aktiviteter så som kick off, barnkalas, regelbundna pysselträffar, scrapmaror m m. Och som om detta inte var nog är Ciza oberoende PartyLitekonsult och håller visningar i ljus och heminredning samt designar egna stämplar som säljs både till privatpersoner och företag.

Ciza har pysslat och gjort kort sen hon var liten då hon har en mycket kreativ mamma. – ”Mamma har lärt mig mycket genom åren och detta är jag mycket tacksam för”.

Då Ciza är utbildad 1-7-lärare i matematik, NO och musik och arbetade som detta i nästan sex år, har hon en fallenhet för att lägga upp bra kurser där deltagarna inte bara får reda på vad de ska göra utan även varför. Det är viktigt för Pysseldags att deltagarna känner att de blivit inspirerade samt fått en hel del tips och kunskap i det de gått kurs i.

Förutom lärare är Ciza även utbildad ekonom, vilket gör att hon själv håller i sin bokföring och administration.

-”Det är viktigt för människor idag att få koppla av, att få vara kreativa. Vi stressar så mycket i dagens samhälle. Vi jobbar väldigt mycket. Barn ska hämtas och lämnas. Middag ska fixas. Läxor ska hinnas med. Hemmet får man inte glömma. Det ska hänga med genom att det tvättas och städas. Mat ska inhandlas. Men det är viktigt att vi ser till att få en stund för oss själva där vi låter en del av hjärnan koppla av, låta oss försvinna in i det kreativa och bara skapa. Många av oss skapar för att glädja andra genom att göra och ge bort kort. Men att altra något eller göra LO’s är något som man kan göra till sig själv och sitt hem. Därför anordnar Pysseldags pysselträffar varannan vecka. Man tar med sig det man vill pyssla med. Det kan vara allt från scrapbooking till broderi. Eller så kommer man bara dit för att ha en trevlig stund med andra likasinnade.”

Info om Pysseldags hittar man på
-----------------------------------------------------------------------------

Pysseldags is a one man company, placed between Linköping and Mjölby in Sweden. The company was founded in November of 2010 by Ciza Patricia Hagholm, but the thought of a company was there some months earlier.

Pysseldags has many strings on the violin. Patricia, but is called Ciza, felt that when she was about to start the company that she wanted to do more than one thing. So today there are a large number of courses to take, where everybody from beginners to advanced scrappers can participate.

Part from classes Pysseldags has activities such as company kick offs, birthday parties, scrap gatherings, crops etc. And if this wasn’t enough Ciza is an independent PartyLite consult and a rubber stamp designer and has her own web shop that sells to individuals and companies.

Ciza has been crafting and made cards since she was very little because she has a very creative mother. –“My mother has taught me very much trough out the years and for that I’m very greatful”.

For nearly six years Ciza worked as a teacher in math, science and music, and that makes her great in planning good classes where the participants doesn’t just know what to do but also why. It’s very important for Pysseldags that the participants feel that they’ve been inspired and got tips and knowledge in the class they’ve taken.

-“It’s very important for people today to relax and to be creative. We stress so much in todays society. We work very much. Children are being left and picked up. Dinner has to be made. Homework has to be done. And don’t forget the home. Laundry and cleaning. Shopping groceries. It’s important to see to that we get a little time for ourselves where we let a part of the brain to relax, let us disappear into the creative world and just create whatever. Maybe do something for your own home, alter something or make an LO to hang upp as a picture.

This is why Pysseldags has scrap gatherings every other week. You bring what you want to work with. It can be everything from scrapbooking to embroidery. Or you can just come over for a nice time.”

You can find info about Pysseldags on these sites:

StampARTics Designteam blev sponsrade med stämplar från Pysseldags
för att göra lite inspirationskort.
Hoppas ni inspireras av stämplarna lika mycket som vi!

*

StampARTic´s designteam was sponsored with stamps from
Pysseldags to make some inspirationcards.

Hope you get inspired by the stamps as much as we!


Malin 


I made a money box for a weddingcouple
Lene
I have made a gift bag to a good friend


Marianne

I got a small heart stamp and a lovely text, both perfect for a wedding card.Minna
I got also a heart stamp and a text stamp which was really suitable for this image


Eva
I´ve made a couple if cards and a tag, using three different text stamps:Jannhild

I got a lovely textstamp and a lovely ♥-stamp.
 


Petra

I got two lovelly textstamps in swedish and a heartstamp! 

SasSa

I got 2 textstamps.
One "Enjoy life" but in Swedish and one birthday text.THANK YOU, Ciza and PYSSELDAGS for giving us this opportunity to play with your lovely stamps!

6 comments:

Ciza Patricia said...

Thanks everybody for the wonderful things you've made with my rubber stamps! <3

Anonymous said...

Wauw, what a beautiful projects!
Great job you girls!!

Marja said...
This comment has been removed by the author.
Maryann Laursen said...

WOW soo many really gorgeous creations. You all did such a wonderful job girls, they´re all soooooo cool and gorgeous.

maiju said...

Beautiful cards.

Caroline said...

very nice things have been made, I will come once and awhile to see the new things. For the timebeing I adore your teabox and made one again this time with a card with some leftovers which fit with it.
Greetings from Terneuzen
Caroline