Saturday, November 30, 2013

We have a winner!

              Well, it is about time you get a winner for the "Anything Goes" challenge

And the sponsor for this challenge is Hobbykunst
 Det er tid for å si hvem som vant denne utfordringen og premien fra Hobbykunst


 It was hard to get a winner for this challenge because of all the great entries, but we had to.
And the Winner is
Det var ikke lett å kåre vinner av denne utfordringen, men vi må ha en vinner og denne gangen ble det:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
Mezzanotte 
 
with this great Iphone case.

   

For more information you can visit her blog.
For mer informasjon om prosjektet kan dere besøke bloggen hennes.

Mezzanote, please contact us true the mail you can find in the sidebar, so you can get your prize.

We are overwhelmed by all the entries for this challenge and so many pretty and creative projects. 
So we wanted to give you our Top 3 favorites.
Here they are.

Vi er imponert over alle bidragene vi fikk inn til denne utfordringen,det var så mange flotte og kreativer prosjekt. 
Derfor vil ha en Topp 3 med våre favoritter og her er de:


 
 

Congrats to you and  thanks for joining us in this challenge :)

Gratulere  og tusen takk for at dere deltok i utfordringen vår "Anything Goes"
Det setter vi stor pris på.

No comments: