Wednesday, October 15, 2014

Art journaling - Magazines and Newspapers

Magasin- og avisutklipp 
er temaet for denne Art Journal-artikkelen...
***
Magazines and Newspaper clippings is what this article is all about.
***
...det er det som er det flotte med Art Journal at man kan bruke det man har, 
og ved enkle teknikker lage flotte og ikke minst fargerike sider! Faren med det hele
er at man må spare på så mye, fordi det kan jo brukes i journalen min...
***
The beauty with Art Journals is that you can use what ever you have, and with simple techniques make great and colorful pages. 
The downside is, that you have to take care of almost everything, who knows, some day one need it for the journal :-)
***
Du kan velge mellom mange mediumer når du skal lime inn disse utklippene, 
og mest vanlig er det å bruke f.eks. Gel medium, Mogde Podge eller flytende lim. Her kommer et par bidrag fra DT og hva de har brukt.
***
There are different mediums to choose from, when you are cluing these in your journal. The most common is maybe Gel medium, Mogde Podge or liquid glue.
Here is a couple of pages from the DT and what they used.
***
Inger
 ***
Ett uppslag med enkel bakgrund. Grundat med gesso, limmat på cirklar och använt stenciler.
***
Made a simple background with gesso, clued some circles and used stencils to add more depth.
***

Gunn 
 Jeg har laget en liten collage med forskjellige bilder jeg har klipt ut fra forskjellige blader. 
***
I made a small collage with different images from magazines.
***
 ***
Jeg laget først en murvegg ved å bruke stensil og gesso. Deretter limte jeg på bildene og brukte Beacon 3-in-1 lim. Jeg tegnet og droodlet litt rundt og på bildene med sort penn og gel tusjer.
****
I used a stencil and gesso, making the brick wall first where I wanted it.
Then I clued down the images using Beacon 3-in-1 clue. I also added some droodling in and around the images.
***
På det store motivet med naturen som jeg laget som et "vindu" hadde jeg gel medium over for å gi et lite inntrykk av glass. Det vises ikke noe særlig på bilde her.
***
I covered this biggest image with gel medium to make it look like glass, since I wanted it to be a kind of "window". It doesn`t really show here.
***
 

***

Her er et nærbilde av murveggen. Hadde på forskjellig farger for å lage en liten effekt av gammel murvegg.
*** 
This is a close up of the brich wall, used different colors to make the impression of an old brick wall.
***
Håper du fikk litt inspirasjon til å bruke utklipp fra blad og aviser. Det må ikke være mye jobb for å lage flotte sider.
Det er bare å leke, ha det gøy og kos deg med Art Journalen din.
***
Hope this gave you some inspiration to try out images from different Magazines or Newspapers. It doesn`t have to be a lot work to make it great pages.
So have fun and and play in your Art Journal.
***

No comments: