Wednesday, December 8, 2010

Paradise´s day of fun!!

Tutorial - BREVLÅDA

Tutorial -MAILBOX
HEEEEEEJ alla sötnosar där ute!!

Idag är det äntligen min tur att få hålla i dagen med en massa skojsigheter!!

Denna dagen tänkte jag visa en amerikans brevlåda som jag knåpat ihop.
Tanken är att kunna gömma en chokladkaka uti.
Och det är enkelt att ändra längder och bredder på mallarna för att passa just DIN chokladkaka! :)


HEEEELLOOO all you sweethearts out there!!

Today it's finally my turn to have the day with lots of fun!

This day I want to show an American mailbox that I have put together.My idea is to hide a candybar in it.And it's easy to change lengths and widths at the templates to fit YOUR candybar!:)


Nu sätter vi igång! (detta är lite pilligt, bara så ni vet!) ;)

Let´s get started! (this is a bit time-consuming, just so you know!);)


Först och främst, något som kan behövas (som jag använt mig mycket av)
är hörnavrundare från Mirabyll;

First of all, something that may be needed (as I have used a lot)is the cornerrounder from Mirabyll;
 
Om du också vill ha dessa så gå in HÄR och skriv ut dem på din skrivare.

If you also want them, just go in HERE and print them on your printer.


Här har vi delarna som vi behöver.
De två små delarnas mått beskrivs lite längre ner i tutorialen.
 De streckade linjerna ska bigas!


Here we have the parts we need.The two small parts sizes described a bit further down in the tutorial.
The dotted lines should be scored!

Gör brevlådans tak till att börja med efter måtten på föregående bild.
Mät ut mitten på kortsidan av "takpappret".
Därefter tar du kantavrundaren och klipper lite extra runt cirkeln (1,25cm.)
Placera cirkeln rätt långt ut från takets linje.

Make the mailbox roof to begin with, follow the sizes from the previous image.
Measure the middle at the short side of the "roofpaper".
Then you take the cornerrounder and cut little bit extra around the circle (1.25 cm.)
Place the circle pretty far out from the roof line.
 
Rita en linje i cirkeln längs takets linje.
 
Draw a line inside the circle, along the roofs line.

 
Här ser ni en röd pil (som jag skapat i photoshop). Rita som pilen visar, längs cirkelns kant.

Here you see a red arrow (which I have create in photoshop). Draw like the arrow showes,
 along the circle's edge.

 Resultatet! Jag har ritat en liten cirkel i mitten, där jag ska stansa ut ett hål sen.

The result! I have drawn a small circle in the middle, where I'm going to punch a hole later on.

Dags att göra baksidan
Gör som på bilden. Klipp ut en bit papper och mät upp så storlekarna är korrekta.

Time to make the backside.
Do as the picture. Cut a piece of paper and measure so the sizes are correct.

Sen tar du en av de större kantavrundarna (storlek: 4cm)
Placerar cirkeln exakt i kanten på den uppritade linjen (se svart pil)
Därefter ritar du som den röda pilen visar.

Then you take one of the bigger cornerrounder (size: 4 cm)Places the circle exactly on the edge of the plotted line (see black arrow)Then you draw like the red arrow shows.

 Så här ska det se ut efter du ritat längs kanten på cirkeln.

This is how it should look like after you have drawn along the edge of the circle.

 Använd en linjal och rita som bilden visar. (Denna delen av brevlådan ska vara 4,5cm bred.)

Use a ruler and draw as the picture shows.
 (This piece should be 4.5 cm wide.)

Rita på frihand en båge över linjen vi just ritat. Den ska gärna vara ca 1cm bred.
Rita sedan små linjer som den vänstra bilden visar.
Biga längs kanterna som den högra bilden visar (jag bigar med kanten på en sax och en foam som underlag)

Draw by freehand a bow across the line we just drew. It should preferably be about 1cm wide.Then draw small lines as the left image shows.Score along the edges as the right image shows 
(I fold with help from the edge on a scissor and a foam underneath)

Klipp de små flikarna, därefter klipper du av vissa flikar.
När du sedan viker flikarna så ska de inte "krocka" med varandra.


Cut the small tabs, then you cut some of the tabs.When you fold the tabs they will not "collide" with each other.

Dags för brevlådans lucka!
Gör samma procedur som med bakstycket. Här är dock storlekarna något annorlunda!

Time for a mailbox door!Follow the same procedure as the backcover. Here, however, is a tiny different in the sizes!

Åter igen placerar du cirkelns kant längs med linjen (se den svarta pilen)
Rita sedan som den röda pilen visar.

Again, place the circle's edge along the line (see the black arrow)Then draw like the red arrow shows.

Samma halvcirkel som innan, men här vill jag inte att ni ritar rakt ner som vi gjorde innan.
Försök att på fri hand rita någon millimeter bredare. Luckan får gärna vara ca 4,8cm bred.
The same semicircle as before, but here I dont want you to draw straight down as we did before.Try, by freehand, draw a millimeter wider. The door may be about 4.8 cm wide.

Mät ut mitten på luckan. Sedan tar du den lilla cirkeln igen (1,25cm)
Placera cirkeln så den streckade linjen vi ritade i cirkeln tidigare ligger längs med
luckans linje. Slutligen ritar jag en cirkel för att veta vart jag ska stansa hålet.

Measure the center of the door. Next, take the small circle again (1.25 cm)Place the circle so our dotted line, we drew earlier in the circle, lies along thedoors line.
Finally, I draw a circle to know where I'm going to punch the hole.


  
 Gör hål.
Make holes.

Klä delarna med mönstrade papper INNAN du monterar ihop brevlådan.

Dress the pieces with patterned paper BEFORE assembling the mailbox.

 
 Limma ena kanten på "takbiten" och även bakdelens alla kanter.
 Glue one edge at the "roofpiece"and all the edges at the backpiece.

 Limma fast delarna på brevlådans bottenplattan som bilderna visar.

Glue the pieces on the mailbox bottom as the pictures shows.

 
 Limma fast andra kanten.
Glue the other edge.

 Limma slutligen fast luckan!

Finally glue the door!Resultatet;

The Result;


Jag gjorde en tillfällig "pelare" som jag ställde brevlådan på.
Pelaren är gjord med hjälp av ett ihoprullat papper och två utstansade cirklar i vardera ende.

I made a temporary "pillar" which I put the mailbox at.The pillar is made of a rolled up paper and two cut-out circles in each of the provider.

 Här skymtar chokladen!
(visst ser det mer ut som en ful gammal fisk än en brevlåda! *fniss*) ;)

Here you can see the chocolate!
(It´s look more like an ugly old fish than a mailbox! *giggle*) ;)


Detalj på andra sidan.

Detail on the other side.


Ett litet brev går också att sända tillsammans med chokladen :)

A short letter can you also be send with the chocolate :)

*

Det var allt för mig!!

Hoppas ni fick lite inspiration iallafall, även om denna tutorial inte var allt för genomtänkt.. ;)

That's all from me!
Anyway, hope you got some inspiration, even if this tutorial was not so well planed and great worked ;)


Många kramar från mig och GOD JUL!!!!!

Many hugs from me and MERRY CHRISTMAS!!!!!

//Petra~Paradise


6 comments:

Lotta said...

WOW - blir helt mållös!!

Dett6a måste man ju bara testa på!
Vilken bra beskrivning.
Tack så mycket för inspirationen!

Kram

Aud said...

Utrolig lekker! Så fin den ble, og så masse herlig pynt på den!♥

Klem,
Aud

Marianne said...

WOOOW Petra, denn var helt fanastisk!!!!
Tusen takk for en super tutorial!!!
Klemmer fra Marianne:)

Theresa ~ Pion Design said...

Helt otroligt kreativt o fint!!! WOW :) Mycket bra beskrivning :)

angelique (anlou) said...

oh my hun
this is so gorgeous
i just love the idea
thanks for sharing sweetie
hugs angelique

Christine Schärfer said...

Hej Petra, din brevlåda är jätte fin. Inte ser det ut som en ful fisk?! Jag är lat och fantasilöst så jag köpte min mailbox och klädd om den bara. Den fick min man som är en godis monster. Han hade tänkt hänga den bredvid sin sida av sängen och hoppas att någon vänlig själ skulle lägga en godis där så han kan ta en god bit när han skulle lägga sig?! Ha, hur hälsosamt är det? Nää, det här blir lite väl lång. Tack för jättefin inspiration och önskar dig en fortsatt fin vecka.

Kram
Christine S