Wednesday, December 11, 2013

11. December

For my first tag of December I wanted to do something special......and metallic. 
I decided to use polymer clay instead of paper, polymer clay and stamps can 
be a really cool combination.

Jag ville göra något annorlunda...och metalliskt...med min första tag i december.
Jag beslutade mej för att använda lera i stället för papper. 
Stämplar och lera kan vara en riktigt häftig kombination.


I rolled out a piece of polymer clay and cut out my tag shape. (Just like baking
gingerbread cookies) Then I grabbed some stamps and stamped my "cookie".
I made sure I got a nice deep impression. Then i baked my tag in the oven
according to the instructions from the manufacturer.

Jag kavlade ut en bit lera (polymer lera som härdas i vanlig ugn) och skar ut formen 
av min tag. Precis som att baka pepparkakor. Sedan fram med stämplarna och börja 
stämpla, jag såg till att avtrycket blev djupt och tydligt. In med tagen i ugnen och när 
den svalnat är det bara börja "dekorera"


I wanted to create a faux copper look so I applied a wax metallic finish from
Decoart, Metallic Lustre, mostly copper but a little bit of gold to.

Jag ville skapa en tag som efterliknar gammal kopparplåt...så jag gnuggade in
hela tagen med Metallic Lustre från Decoarts, mest kopparfärgad men
lite guld för att få lite liv i "metallen".


To make the "copper" look old and tarnished i applyed a few very thin
color washes of blue, green and white acrylic paint.

För att tagen skulle se gammal och ärgad ut målade jag några väldig tunna lager
av akrylfärg i grönt, blått och vitt.


The beautiful stamps are from Reprint Hobby, both the girl decorating the
christmas tree and the corners is from the same clear stamp set called Bjällerklang.

De vackra stämplarna kommer från Reprint Hobby, både flickan som klär granen
och hörn stämpeln ingår i samma clerastamp set som heter Bjällerklang.


A ball chain finished the tag. A small piece of Kraft cardstock with a
christmas greeting attached to the chain.

En liten bit Kraft cardstock med en stämplad julhälsning sitter på kedjan
man kan hänga upp tagen i. 


1 comment:

Sandy said...

This is really a grand idea - absolutely smashing. Thank you so much for showing us this!!
Sandy